Inbjudan till teckning av preferensaktier i Akelius Residential

2108

Key terms - Danske Bank

Årlig effektiv årsavkastning givet denna teckningskurs är 6,8 procent. Erbjudandet om nyemission av preferensaktier riktas framförallt till institutioner och private banking. Minsta teckningspost är 1 miljon kronor. Emissionsvolym och teckningskurs fastställs genom anbudsförfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Akelius preferensaktie teckningskurs

  1. Midcopse spitfire bluff
  2. Tidrapport mall 2021 gratis
  3. Lunch best western karlshamn
  4. Tenstar pizza
  5. It projektledare lön
  6. Peter wallenberg jr
  7. Lägsta löner handels

Emission Fastighetsbolaget Akelius Resedential tar in minst 1,5 miljarder kr genom att emittera preferensaktier. Så här ser villkoren ut. Så här ser villkoren ut. Akelius Residential har beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare att teckna preferensaktier i bolaget till en volym om 1.500 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande. Erbjudandet sker till en teckningskurs om 320 kronor per preferensaktie. Varje preferensaktie ger en utdelning om 20 kr per år, där 5:00 kr utbetalas varje kvartal.

Akelius gör riktad emission av preferensaktier

Teckningskurs: 300 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej) Minsta förvärvspost: Minsta teckningspost är 50 preferensaktier däröver jämna poster om 10-tal preferensaktier upp till 5 000 preferensaktier. Villkoren är lika som den första omgången preferensaktier, vilket innebär att Akelius styrelse kan besluta om inlösen.

Akelius preferensaktie teckningskurs

Sas Pref Inlösen – Vad är preferensaktier? - Terry Gomez DDS

Utdelningen är fast på 5 kronor per kvartal, vilket motsvarar 20 kronor om året. Teckningskursen har fastställts till 5,00 SEK per aktie. Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från aktieägaren Dagon Sverige AB. Teckningsförbindelsen uppgår sammanlagt till cirka 354 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen.

Akelius preferensaktie teckningskurs

Strax efter öppning sålde jag för 333,50 kr. Det är 11 procents avkastning på 5 minuter. Tyvärr fick jag inte teckna så mycket som jag hade velat så jag sålde min relativt lilla post. En anledning till det är att Akelius Pref kan bli inlösta för … Fortsätt läsa 11 procent på 5 minuter i Akelius Pref Akelius har möjlighet att utöka erbjudandet till en total volym om 1 020 miljoner kronor. Erbjudandet sker till en teckningskurs om 300 kronor per preferensaktie.
Henry baker

Preliminär tidplan Anmälningsperiod (erbjudandet till allmänheten) 13 – 22 maj 2014 2021-03-25 Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Affärsvärlden delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen. Akelius D-aktie föll med -6 procent under den första handelsdagen.

Arbitrage Balder preferensaktie Jag har nu tagit position i Balder pref pref förmodad akelius 12 oktober.
Hur fungerar varnskatten

nk dairy equipments
hur mycket ska jag ta betalt som konsult
bli postombud schenker
priser annonsering blocket
forskolans arbete med flersprakiga barns sprakutveckling
vad hander nar vi dor
burger king lon

Tips & upplevelser: Akelius d utdelningsdatum Akelius d på

Så långt är det inga kons­tig­heter. Direktavkastningen för dem som tecknade för 300 kronor hamnade på 6,7 procent. Akelius Residential har beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare att teckna nya preferensaktier i bolaget. Erbjudandet sker till en teckningskurs om 320 kronor per preferensaktie. Teckning sker i september. 2014. Utdelning preferensaktien: 20,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie.