exempel från en sandödlepopulation i Malmö - Lund

8469

exempel från en sandödlepopulation i Malmö - Lund

Kommunale arealer forvaltes til gavn for naturen Ud fra disse kriterier har kommunen udvalgt følgende indsatsarter, som skal have specielt fokus: Rød Glente, hedelærke, løgfrø, markfirben, hedepletvinge, sortbrun blåfugl, nikkende kobjælde, hvid sækspore og Vendsysselgøgeurt. Status for disse arter undersøges inden for de næste fire år, hvorefter der laves en forvaltningsplan. 3.4.4 Kommunen udvælger følgende indsatsarter, som skal have specielt fokus: Rød Glente, hedelærke, løgfrø, markfirben, hedepletvinge, sortbrun blåfugl, nikkende kobjælde, hvid sækspore og Vendsysselgøgeurt. Status for disse arter undersøges inden for de næste fire år, hvorefter der laves en forvaltningsplan. [] valtningsplaner for bilag IV arter, agerhøneog hare. Forvaltningsplan for hasselmus ligger i udkast, og forvaltningsplaner for flagermus og birkemus forventes der at foreligge udkast til i løbet af foråret 2011. For så vidt angår markfirben, grønbroget tudse og strandtudse er Naturstyrelsen i gang med at udarbejde forvaltningsplaner.

Forvaltningsplan markfirben

  1. Ryan air destinations
  2. Kurs seo certyfikat
  3. Permit fish
  4. Ett procent böjning
  5. Hur lange haller magsjuka i sig
  6. Vad gäller efter märket gångfartsområde
  7. Veterinar vannas
  8. Driving insurance companies

3. Glentehøj. Denne del af en større landskabsfredning rummer en værdifuld bestand af markfirben. Denne art er truet i Europa (og i Danmark), og er derfor på EU habitatdirektivets bilagsliste. Danmark har en særlig forpligtelse Forvaltningsplan for hasselmus ligger i udkast, og forvaltningsplaner for flagermus og birkemus forventes der at foreligge udkast til i løbet af foråret 2011. For så vidt angår markfirben, grønbroget tudse og strandtudse er Naturstyrelsen i gang med at udarbejde forvaltningsplaner. Stevns Klint Forvaltningsplan.

Strandtudse Forvaltningsplan for trandtudse. Invasive arter. Handlingsplan mod invasive arter (2017) Mink: Forvaltningsplan for mink (neovison vison) … Forvaltningsplan for markfirben.

exempel från en sandödlepopulation i Malmö - Lund

Hele kommunen. Der er ingen vedtaget sammenhængende forvaltningsplan for det fredede område. Køge Kommune har ved at rumme en bestand af markfirben en særlig   Sand lizard conservation handbook. English Nature, Petersborough.

Forvaltningsplan markfirben

exempel från en sandödlepopulation i Malmö - Lund

Natsommerfugle • At ny beplantning indskrænkes til områder, der allerede er grønne og mere eller mindre tilplantede. Overfladevand og grundvand Forvaltningsplan for flagermus 23-05-2013. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder. Udgivet af Miljøministeriet og Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Læs publikation. Kontakt Miljøstyrelsen Tolderlundsvej 5 5000 Odense C Løsning: Vedtag og gennemfør en forvaltningsplan.

Forvaltningsplan markfirben

markfirben en særlig forpligtigelse til at beskytte den. Desværre er bestanden på Glentehøj formentlig truet af et nærliggende fasanopdræt. Fasaner holder meget af små firben.
D names for boys

Nærværende forvaltningsplan danner et gennemgribende grundlag af biologisk viden om markfirbenet og dens forekomst, som er nødvendigt i forvaltning og planlægning vedrørende arten. Med forvaltningsplanen præsenteres også den nyeste danske lovgivning, som vedrører arten, samt en række tilskudsordninger, som kan være med til at gavne yngle- og rasteområder for markfirben i fremtiden. Forvaltningsplan for markfirben.

Status for disse arter undersøges inden for de næste fire år, hvorefter der laves en forvaltningsplan. [] valtningsplaner for bilag IV arter, agerhøneog hare. Forvaltningsplan for hasselmus ligger i udkast, og forvaltningsplaner for flagermus og birkemus forventes der at foreligge udkast til i løbet af foråret 2011. For så vidt angår markfirben, grønbroget tudse og strandtudse er Naturstyrelsen i gang med at udarbejde forvaltningsplaner.
Kalasataman apteekki

beertender resume
moodboard interior design
familjejurist linkoping
tyrens sundsvall
relevanssi changelog
hudterapeut utbildning distans csn
joachim berner fru

exempel från en sandödlepopulation i Malmö - Lund

Det samme gælder fjernelse af vandhuller, som meget ofte er beboet af padder. Alle arter af padderer fredet i Danmark. Plantageom- b) Markfirben – kendt levested sikres, og spredningsmuligheder eftersøges. II. Sikrer effektiv bekæmpelse af invasive arter ved f.eks. a) Fuld og kontinuert implementering af bjørnekloindsatsplanen. b) Regelmæssig rydning af Rynket Rose på kommunale arealer i nærheden af beskyttet natur, særligt i Natura 2000-området ved Ølsemagle Revle.