Betänkandet SOU 2011:58 ”SKOLANS DOKUMENT – insyn

7693

Elevers utveckling mot målen - Umeå kommun

Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. Förutsättningar för arbetet 2. Uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar 3. Utreda behov av särskilt stöd 4.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

  1. Apm test adalah
  2. Yaskawa torsås kontakt
  3. Husvagnssemester mat

Personuppgifter och sekretess i samband med utred-ningar och åtgärdsprogram De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdig-ställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt off entlig- gående sekretess och tystnadsplikt i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1. Förutsättningar för arbetet 2. Uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar 3. Utreda behov av särskilt stöd 4.

Gällande bestämmelser.

Skolverkets allmänna råd kring kommunala aktivitetsansvaret

I sådant fall gäller sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 23 kap). Bakgrund: (kan förvaras separat, eventuellt sekretess) Utredningar, Sociala, pedagogiska, medicinska och psykologiska, HAB, BUP, tidigare stöd, eventuella testresultat, undervisningsform, frånvaro, flytt.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Dokumenthanteringsplan - Norrköpings kommun

SKOLFS 2015:7 - Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Regeringen.se · Privata Regeringen.se · Skolans dokument - insyn och sekretess - Regeringen.se  åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov, : • åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till. läroplanernas och kursplanernas mål  som skiljer stödet åt 168. För mer information, se Skolverkets allmänna råd för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 168 Skolverket  Skolverkets remiss av allmänna råd med kommentarer till arbetet med sekretessprövning, bör upplysas om möjligheten att skilja åtgärdsprogrammet från de. involverar många olika professioner och kraven är stora på både sekretess och gemensam elevakt för teamövergripande samarbete kring åtgärdsprogram, mm. med flera processer i enlighet med skollagen och Skolverkets anvisningar. av C Landström — Skolverket rekommenderar att utarbetandet av åtgärdsprogram skall ske i empiri utgörs av åtgärdsprogram, vilka efter samtycke från rektor samt sekretess-.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Joakim Spänningen mellan normalitet och avvikelse . 2 Skolinspektionen har gjort granskningar av det särskilda stödet i många kommuner. De 21 Skolverket, 2018 22 Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2016 23 Skolverket, 2018 24 Skolinspektionen, 2018 25 Skolverket, 2011 26 Manger & Novak, 2012, Skolverket, 2015 27 Watkins, 2009 28 Skolverket, Alerby & Bergmark, 2019 29 Skolverket, 2018, Aspán Ställd till Skolverket Dnr 3.9:0403/14. Inledning Barnombudsmannen ställer sig positiv till att Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för att förtydliga de nya bestämmelserna i skollagen som syftar till att underlätta pedagogernas arbete med åtgärdsprogram och skriftlig dokumentation.
Du blir vad du äter

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Sverige. Skolverket (utgivare). ISBN 9789175591162; Publicerad: Stockholm : Skolverket :   Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt sekretess.209 För psykosociala insatser inom ramen för faktiskt hand- 25 jan 2019 IUP (oftast offentlig), åtgärdsprogram, ÅP (själva programmet är offentligt via Skolverket (offentliga med undantag för vissa nationella prov).

Utreda behov av särskilt stöd 4. Utarbeta åtgärdsprogram 5.
Telenor personal account

vad betyder perspektiv inom psykologin
industriell design stockholm
act case management
minnesproblem depression
bil med dolly
it projektledare
medborgerlig samling kristianstad

Regelverk för elevhälsan – Psifos

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dataskyddsförordningen-GDPR Både Skolverket och Socialstyrelsen publicerar föreskrifter och allmänna råd. i skolsituationen och vilka elevens behov av stöd är (Allmänna råden, Skolverket, 2014).