På Hjortsbergsskolan förenas ÄDK och lärandeidentitet

5910

På Hjortsbergsskolan förenas ÄDK och lärandeidentitet

De estetiska  Ämnesdidaktiskt Kollegium är en variant av vad som i Kina kallas Teachers’ Research Groups (Paine & Ma, 1993). I Kina ses planering och utvärdering av undervisning som en kollektiv aktivitet. Ämnesdidaktiskt kollegium Utifrån erfarenheter av att ha handlett ca. 150 Learning studies ställde sig år 2013, Maria Bergqvist, Henrik Hansson och Ference Marton frågan: ”Hur kan vi bidra till att svenska lärare kollegialt, kontinuerligt, systematiskt och med vetenskapligt grund hållbart utvecklar sin undervisning som en naturlig del Ämnesdidaktiskt kollegium Syfte I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktisk kollegium, där syftet är att utveckla en kultur av systematiskt, undersökande, kontinuerlig formativ undervisningsutveckling där elevernas lärande är i centrum. Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), som är en utveckling av Learning Study, är en strukturerad modell för kollegialt lärande. I Learning Study arbetar lärarna med ett lärandeobjekt under en längre tid.

Ämnesdidaktiskt kollegium

  1. Avtal mellan två parter mall
  2. Journalism vocabulary terms
  3. Blodtryck kaffe te
  4. Tristan da cunha map
  5. Safepace evolution 11
  6. Foto kungsbacka
  7. Anonymisering
  8. Utlandsbetalning seb tid
  9. Uppsatser om segregation
  10. Twilfit butiker malmö

Som jag tidigare skrivit har jag detta läsår gått en kurs i att bli samtalsledare i ÄDK. Det bygger på kollegialt lärande, där du tillsammans med andra lärare skapar ett lärandemål, som är i nålsögat mellan en förmåga och ett centralt innehåll. Eleverna ska få… På Hjortsbergsskolan förenas ÄDK och lärandeidentitet. Rektor Fredrik Lundqvist tillsammans med de båda förstelärarna, tillika lärledarna inom ÄDK, Susanne Johansson och Lisa Haraldsson. Under två år har Hjortsbergsskolan arbetat strukturerat med ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, som metod för att höja kvaliteten på undervisningen.

I Learning Study arbetar lärarna med ett lärandeobjekt under en längre tid. Tanken med ÄDK är att det ska följa den pågående undervisningen och skapa en arena för kollegial undervisningsutveckling.

Intervju med Henrik Hansson om ämnesdidaktiskt kollegium i

Under höstterminen integreras arbetet med lärandeidentitet i ÄDK-processen, ett spännande vägval som väckt Utbildning Falkenbergs nyfikenhet. Ämnesdidaktiskt kollegium får även stöd i annan forskning som tex. Hattie (2012), Timperley (2013), William (2013)… Vår vision är att Ämnesdidaktiskt Kollegium ska bidra till att ge våra elever förbättrade möjligheter till lärande genom att även svenska lärare kontinuerligt utvecklar sin pågående undervisning tillsammans. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande.

Ämnesdidaktiskt kollegium

Nytänkande på skola i Huddinge gav elevernas betyg ett lyft

- Det kunnande som eleverna enligt Lgr11 ska utveckla, det är det som är i fokus för lärares kollegiala lärande i ÄDK, förklarar Henrik Hansson. Ämnesdidaktisk forskning bedrivs vid Linköpings universitet inom ett flertal ämnen och skolformer. Ett forum för ämnesdidaktik arbetar övergripande för de ämnesdidaktiska frågorna vid universitetet.

Ämnesdidaktiskt kollegium

English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export.
Asperger terapia ocupacional

Jump to content. Change search. Cite Export.

Pernillas forskning handlar om lärares professionsutveckling och sambandet mellan undervisning och lärande i matematik.
Europaprogrammet sociologi

lån med väldigt dålig kreditvärdighet
öppna företagskonto aktiebolag
dolphin drilling svp
coeli global select
fullt giltig

Ämnesdidaktiskt kollegium – att kontinuerligt utveckla - DiVA

Under två år har Hjortsbergsskolan arbetat strukturerat med ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, som metod för att höja kvaliteten på undervisningen. Under höstterminen integreras arbetet med lärandeidentitet i ÄDK-processen, ett spännande vägval som väckt Utbildning Falkenbergs nyfikenhet. Ämnesdidaktiskt kollegium får även stöd i annan forskning som tex. Hattie (2012), Timperley (2013), William (2013)… Vår vision är att Ämnesdidaktiskt Kollegium ska bidra till att ge våra elever förbättrade möjligheter till lärande genom att även svenska lärare kontinuerligt utvecklar sin pågående undervisning tillsammans. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse.