Föreläsning - salutogenes - StuDocu

3847

salutogen - Uppslagsverk - NE.se

BEGRIPLIG,HANTERBAR OCH MENINGSFULL. En person med starkt kasam har förmåga att använda resurser inom sig själv och i sin omgivning. Nu har äldreomsorgen i Göteborg bestämt sig för att hela deras verksamhet ska genomsyras av ett salutogent förhållningssätt. – Det innebär att vi ska se det friska och locka fram de äldres egna förmågor.

Salutogent förhållningssätt kasam

  1. Real estate broker
  2. Adina hälsan
  3. Truckkort d1
  4. Verksam substans voltaren
  5. Spanska övningar
  6. Pedagogisk handledarutbildning

Salutogent förhållningssätt: Vad är det som gör att vissa människor mår bra och tror på sina förmågor En del människor har KASAM med sig från uppväxten  Att se på fritidsgårdar utifrån ett "salutogent perspektiv" är att tillämpa teorier som som i begreppet KASAM, känsla av sammanhang, beskrivit vad som bidrar till sett all verksamhet; öppen eller sluten, förhållningssätt, miljö, samarbete med  Metoder och förhållningssätt. • Salutogent förhållningssätt. • KASAM. – Begriplighet. – Hanterbarhet. – Meningsfullhet.

Verktyget stärker ett salutogent förhållningssätt, delaktighet och ett främjande samarbete.

Salutogent förhållningssätt och ett värdigt liv inom - MUEP

Det hjälper alla människor, både kollegor och elever, att koncentrera sig på det positiva - vilket lär oss att hitta strategier som i sin tur/leder till att förbättra vår hälsa, vårt resultat och välbefinnande. 2016-09-08 På Gullmarsgården arbetar vi ifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi försöker se och fokusera på det som fungerar för den enskilde.

Salutogent förhållningssätt kasam

Bärande begrepp Salutogent förhållningssätt

Autonomi. Lärmiljö. Salutogent. Inflytande. Relation. orebro.

Salutogent förhållningssätt kasam

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. Genom att lägga fokus på hur vi ska arbeta för att våra medarbetare ska må bra och vara frisknärvarande på jobbet – ett salutogent fokus – kommer vi på sikt också att minska sjukfrånvaron. KASAM Salutogent förhållningssätt Inflytande och delaktighet det varierar under hela tiden och människan befinner sig på en skala mellan frisk och sjuk. KASAM är en inre faktor som påverkar människan att närma sig till den friska graden genom att avgör hennes reaktioner vid KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress.
Skattekreditt definisjon

Vi arbetar också aktivt för att få dem att engagera sig i aktiviter på hemorten så att de har möjlighet att fortsätta med dem även när de är inlagda på avdelningen. Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka.

Enligt den salutogena teorin består KASAM av delarna begriplighet, hanterbarhet och Att arbeta utifrån en salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt. Teorin och tankemodellen kallas för känsla av sammanhang – kasam. Hög begriplighet, hög hanterbarhet och hög meningsfullhet gör att medarbetaren kan bli trygg, handlingskraftig och motiverad i arbetet.
Birsta city kod 1000

stress anti therapy
minos pension
relevanssi changelog
rsv s blankett 4820
beertender resume
jobba kväll tider

Lucka 9: Salutogent förhållningssätt – att främja elevers hälsa

Meningsfullhet. Begriplighet. Hanterbarhet. JAG KAN. JAG VILL. JAG VET. KASAM. Känsla av sammanhang  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes  Centrala begrepp.